LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]HOME-Tro Ve Trang Chinh
Saturday, August 14, 2010

Hai câu thơ trên núi Thiên-Đài thuộc dãy Ngũ-Lĩnh

“Thiên-Đài đại đại phân Nam, Bắc

Lĩnh địa niên niên dữ Việt-Thường”

Hai câu thơ trên núi Thiên-Đài thuộc dãy Ngũ-Lĩnh bên dưới đây khiến cho một tướng cuả Vua Trưng là Đào Hiển Hiệu, cùng 3000 ngàn tay đao giử núi để cho quân Lĩnh-Nam triệt thoái, đã ở lại chống quân Nam Hán cho đến người cuối cùng, như trường hợp cố Trung-Tá Ngụy Văn Thà cùng đồng đội đã ở lại Hoàng-Sa giử đảo trong ngày 19/01/1974.

Riêng phần đất cuả dãy núi Ngủ-Lĩnh dưới đây là nơi phát xuất hai nền văn hoá Văn-Lang, Âu-Lạc.

www.expedia.com

Những bản đồ bên trên đã nói sơ lược về vùng cương thổ “Lĩnh-Nam” củ.

Riêng bản đồ bên dưới có xuất xứ từ đại học Texas cho thấy biên giới cổ trong những thời đại: Đinh, Lê, Lý, Trần có thể bắt đầu từ những rặng núi miền Hoa-Nam vì chính nhờ những rặng núi nầy mà dân tộc Bách-Việt vẫn còn giử được cương thổ Việt-Nam ngày nay, cho dù đã bị Hán tộc cưởng chiếm dần mòn.

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/indo_china_1886.jpg

http://www.lib.utexas.edu/maps/thailand.html

Khoanh tròn màu xanh dương là khu vực hồ Động-đình.

Khoanh tròn màu vàng là khu vực núi Ngủ-Lĩnh.

Lằn ranh màu cam nầy có thể là biên giới dưới thời: Đinh, Lê, Lý, Trần.

Khoanh tròn màu xanh lá cây là khu vực hai châu: Khâm-Châu và Liêm-Châu.