LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]HOME-Tro Ve Trang Chinh
Saturday, October 2, 2010

Trần Thiện Khiêm - Cơn lốc rối loạn Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam

Trần Thiện Khiêm - Cơn lốc rối loạn Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam
Kể từ biến cố lịch sử năm 1975 đến nay đã có nhiều sách báo, đoàn thể, tôn giáo cũng như hầu hết đồng bào Việt Nam đều quy trách những nhà lãnh tụ miền Nam như Tổng thống Diệm, tuớng Minh, Đôn, Thiệu, Kỳ v.v...đều là những người đã một phần chịu trách nhiệm để Cộng sản thôn tính miền Nam.
Sự quy trách này trên bình diện chính trị, truyền thông đương nhiên không ai phủ nhận, nhưng trên phương diện lịch sử thì thật là phiến diện. Do đó tiện giả sau nhiều lần suy nghĩ, trăn trở vẫn phải cầm cây viết hầu phơi bày một sự thật để phần nào giúp các sử gia sau này có những sự kiện quan trọng đưa vào dòng định mệnh của Lịch sử Việt Nam.
Ngược dốc thời gian năm 1958, Đại tá Trần Thiện Khiêm là một trong những sĩ quan được Tổng thống Diệm ưa thích vì vậy Đại tá Khiêm đã được bổ nhiệm Tư lệnh Sư đoàn 4BB. Thời gian này Đại tá Khiêm có hai người bạn thân nhất là Đại tá Nguyễn Khánh và Trung tá Nguyễn Văn Thiệu, bất cứ cuối tuần nào , Đại tá Khiêm đều lái xe đến thăm Đại tá Khánh tại đồn điền trà J'Ring, sau đó 2 người kéo lên Đà Lạt thăm Trung tá Thiệu đương là Chỉ huy trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt.
Năm 1960 trong vụ đảo chánh do Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu bị thất bại, bởi Đại tá Khiêm Tư lệnh SĐ 21BB từ miền Tây kéo về giải cứu Tổng thống Diệm, và kể từ đó Đại tá Khiêm được Tổng thống Diệm tín cẩn tuyệt đối, thăng cấp Thiếu tướng và được bổ nhiệm Tham mưu trưởng Liên quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi nắm chức vụ trên và nhất là được sự tin tưởng của Tổng thống,Thiếu tướng Khiêm đã đề cử Trung tá Thiệu làm Tư lệnh Sư đoàn 5BB và Thiếu tướng Khánh làm Tư lệnh vùng 2 Chiến thuật. Tóm lại tất cả các chức vụ quan trọng trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào thới điểm này nếu có sự đề bạt của Thiếu tướng Khiêm chắc chắn sẽ được Tổng thống Diệm chấp thuận, ngoài ra TT Khiêm hơn hẳn các tướng lãnh khác là được cả ông Cố vấn Ngô Đình Nhu mến phục. Bởi vậy tiếng nói của Thiếu tướng Khiêm với hai nhân vật then chốt của nền Đệ Nhất Cộng Hòa có một tác dụng gần như tuyệt đối, các tướng lãnh và tư lệnh quân binh chủng trong QLVNCH biết như vậy nên mọi lệnh của TT Khiêm, Tham mưu trưởng Liên quân đưa ra đều được thi hành đầy đủ, chính xác.
Từ trước tới nay đã có nhiều sử gia và nhân vật chính trị đề cập đến cuộc đảo chánh ngày 1-11-63 nhưng nhiều sự kiện vẫn còn thiếu sót và không chính xác vì chưa ai nêu đúng nhân vật chủ chốt, hầu hết đều cho rằng các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính là những nhân tố chính. Nhưng mặt trái bên trong hậu trường thì không phải vậy, Trung tướng Đôn mặc dù là Quyền Tổng Tham mưu trưởng nhưng không được các Tư lệnh quân binh chủng tin tưởng, Tướng Minh không có thực lực trong tay còn lại Tướng Đính chỉ trong phạm vi Tổng trấn Sài Gòn mà thôi. Đến đây tiện giả xin trình bày diễn tiến cuộc đảo chánh 1-11-63 để quý vị độc giả có thể thấu hiểu ai là người đã soạn thảo, móc nối và thi hành kế hoạch đảo chánh.
Khoảng đầu tháng 10-1963 Thiếu tướng Khiêm gọi Thiếu tá Giang lên văn phòng cho biết sẽ có đảo chánh để lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa vì Thiếu tướng Khiêm được biết ông Ngô Đình Nhu đã có liên lạc với phía Việt Cộng.Đến đây tiện giả xin mở dấu ngoặc. Sở dĩ Thiếu tướng Khiêm tiết lộ cuộc đảo chánh cho Thiếu tá Giang vì Thiếu tá Giang đã từng là Chánh Văn phòng của Thiếu tướng Khiêm, và ngay sau nhậm chức Tham mưu trưởng Liên quân Thiếu tướng Khiêm đã yêu cầu Nha An ninh quân đội đưa Thiếu tá Giang sang giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Quân đội Bộ Tổng Tham mưu.
Ngày 20-10-1963 Thiếu tướng Khiêm chỉ thị Thiếu tá Giang qua gặp Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc Nha An ninh quân đội để cho Đại tá Mậu biết là ông Cố vấn Ngô Đình Nhu vừa ra lệnh cho Thiếu tướng Khiêm tạm giữ Đại tá Mậu vì ông này đang vận động đảo chánh; và Thiếu tướng Khiêm dặn Thiếu tá Giang nói với Đại tá Mậu tạm thời lánh mặt để Thiếu tướng Khiêm dễ dàng trình lên ông Cố vấn. Cũng trong thời gian này Thiếu tướng Khiêm tiết lộ với Thiếu tá Giang về phía tướng lãnh Thiếu tướng Khiêm đã tranh thủ được hau hết, chỉ còn có Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh vùng 4 là chưa hội ý, riêng Tướng Khánh và Đại tá Thiệu hoàn toàn đồng ý với Thiếu tướng Khiêm, ngoài ra các Tư lệnh quân binh chủng đã có hứa là sẽ sát cánh với Thiếu tướng Khiêm. Nói tóm lại việc vận động, tổ chức cũng như hoàn tất kế hoạch đảo chánh hầu như do Thiếu tướng Khiêm chủ động vì chỉ có tướng Khiêm hội đủ mọi yếu tố để cho các tướng lãnh và tư lệnh quân binh chủng tin tưởng.
Sáng sớm ngày 31-10-1963 Thiếu tướng Khiêm gọi Thiếu tá Giang lên văn phòng; khi Thiếu tá Giang bước vào thì thấy Đại tá Nguyễn Hữu Có ở đó, Thiếu tướng Khiêm chỉ thị cho Thiếu tá Giang cầm công điện hỏa tốc đi cùng với Đại tá Có xuống Mỹ Tho để bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn hiện do Đại tá Đạm là tư lệnh. Sở dĩ Thiếu tướng Khiêm ra lệnh cho Thiếu tá Giang đi với Đại tá Có là để Đại tá Đạm tin tưởng là lệnh thật do chính Thiếu tướng Tham mưu trưởng ký vì Đại tá Đạm từng biết sự thân cận giữa Thiếu tướng Khiêm và Thiếu tá Giang.
Đến 11 giờ sáng cùng ngày Thiếu tá Giang trở về Bộ Tổng Tham mưu và được Thiếu tướng Khiêm cho biết đúng 12 giờ trưa Thiếu tướng Khiêm sẽ chủ tọa buổi họp các tư lệnh quân binh chủng, và sau buổi họp nếu ai chống lại đảo chánh thì thiếu tá Giang phải giữ lại trong phòng họp Bộ Tổng Tham mưu chờ lệnh của Thiếu tướng Khiêm. Buổi họp vừa chấm dứt; trong lúc lộn xộn thì Đại úy Nhung sĩ quan cận vệ của Trung tướng Minh tự ý bắt Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng đặc biệt dẫn đi đâu không rõ, sau đó Đại úy Nhung trở lại định bắt Đại tá Cao Văn Viên, Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù và ông Lê Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát Đô Thành, nhưng Thiếu tá Giang đã ngăn chặn kịp thời. Đại úy Nhung báo lên Trung tướng Minh và Trung tướng đến hỏi lý do cản trở Đại úy Nhung thì Thiếu tá Giang trả lời là thi hành lệnh Tướng Khiêm.
Khoảng 2 giờ trưa ngày 31-10-63 Đại úy Lê Quang Triệu, em ruột của Đại tá Tung dẫn 1 đại đội lực lượng đặc biệt cùng với 4 chiến xa đến cổng Bộ Tổng Tham mưu để hỏi tình trạng Đại tá Tung, ngay khi đó Đại úy Nhung chạy ra gặp Đại uý Triệu và yêu cầu Đại úy vào trình diện Thiếu tướng Khiêm, Đại úy Triệu nghe lệnh trình diện Thiếu tướng Khiêm nên Đại úy không nghi ngờ gì do đó mới bị chết thảm.
Khi tiếng súng đảo chánh nổ trưa 31-10-63 Thiếu tướng Khiêm đã chủ động qua các diễn trình như:
- Ra lệnh cho Đại tá Có điều động Sư đoàn 7 ngăn chặn lực lượng tiếp viện từ vùng 4 chiến thuật.
- Lệnh cho Đại tá Thiệu, Tư lệnh Sư đoàn 5 điều quân về Sài Gòn để làm chủ lực tấn công Lữ đoàn phòng vệ Phủ Tổng thống và Dinh Gia Long.
- Cô lập tất cả Tư lệnh Quân binh chủng nào xét ra chống lại cuộc đảo chánh.
- Ra lệnh cho Tướng Khánh, Tư lệnh vùng 2 và Tướng Trí vùng 1 chiến thuật thi hành những biện pháp cần thiết. Riêng các Tướng Minh, Đôn, Kim, Nghiêm, Xuân v.v...có mặt tại Tòa nhà chánh bộ Tổng Tham mưu chỉ có tính cách phụ giúp hơn là thực quyền vì tất cả mọi lệnh và điều hành đảo chánh đều diễn ra trong phòng làm việc của tướng Khiêm.
Tiếng chuông của chiếc điện thoại được reo đúng 3 giờ 17 phút, Thiếu tướng Khiêm nghe, đầu giây bên kia người đối thoại không ai khác là Tổng thống Diệm.
Sau cuộc điện đàm Thiếu tướng Khiêm quay qua tướng Minh, Đôn nói "Tổng thống nói với các tướng lãnh đến dinh Gia Long nói chuyện. Moi trả lời để hội ý rồi sẽ trình lại Tổng thống sau" nhưng sau đó tướng Minh, Đôn, Kim và cả Khiêm không đồng ý đến gặp Tổng thống Diệm. Tuy nhiên khoảng 4:30 chiều 31-10-63 Thiếu tướng Khiêm tự ý điện thoại cho Tổng thống Diệm với đề nghị đưa Tổng thống cùng toàn thể gia đình ông Nhu ra ngoại quốc với sự bảo đảm an ninh do chính Thiếu tướng Khiêm hứa. Khoảng 6 giờ chiều Tổng thống Diệm gọi cho tướng Khiêm để cho biết là T.T. đồng ý đề nghị nói trên nhưng khi tướng Khiêm hội ý với tướng Minh, Đôn, Kim thì tướng Minh nói ngay "Giờ này quá trễ rồi, chúng ta cứ tiếp tục". Qua các cuộc điện đàm kể từ lúc tiếng súng bắt đầu nổ cho đến khi Tổng thống Diệm chạy đến nhà thờ Cha Tam, Tổng thống Diệm chỉ có gọi điện thoại cho Thiếu tướng Khiêm mà thôi.
Đọc hết đoạn trên chắc độc giả đã nhận ra vai trò của tướng Khiêm từ tiền đảo chánh đến khi cuộc cách mạng 1-11-63 thành công, nếu tướng Khiêm không được Tổng thống Diệm tin dùng, nếu không có sự hợp tác với tướng Minh, Đôn v.v...chắc chắn là cuộc đảo chánh không thể xảy ra được vì t ên cương vị Tham mưu trưởng Liên quân lại được sự tín cẩn của Tổng thống vì vậy các Tư lệnh Quân Binh Chủng đã không có phản ứng nên cách mạng 1-11-63 mới thành công một cách dễ dàng. Ngược lại nếu tướng Minh, Đôn, Đính ra lệnh cho các đơn vị chắc chắn sẽ bị chống đối hoặc không thi hành, nhất là 2 lực lượng nồng cốt do chính Thiếu tướng Khiêm điều động với SĐ7 có nhiệm vụ ngăn chặn tiếp cứu của vùng 4, và Sư đoàn 5 chủ yếu tấn công Lữ đoàn Liên Binh phòng thủ phủ Tổng thống với dinh Gia Long.
Sau cuộc cách mạng 1-11-63 thành công vai trò nổi bật là những tướng Minh, Đôn, Kim, Đính, Xuân. Riêng tướng Khiêm với chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng hữu danh vô thực, ngoài ra tiếng nói của tướng Khiêm trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng hầu như bị lãng quên do đó cuộc chỉnh lý mới bùng nổ mà nguyên nhân chính là do sự bất mãn của tướng Khiêm.
Người tổ chức, thảo kế hoạch do tướng Khiêm chủ động với sự trợ giúp của tướng Khánh và tướng Thiệu cùng 1 số đông các Tư lệnh quân binh chủng. Tuy nhiên vì sở trường của tướng Khiêm là không bao giờ muốn lộ mặt nên tướng Khánh được tướng Khiêm chỉ định coi như lãnh đạo cuộc chỉnh lý. Trên thực tế tướng Khánh không có thực lực, không được ai tin tưởng cho nên nếu không có tướng Khiêm đẩy ra sân khấu chắc chắn không bao giờ tướng Khánh mơ tưởng được làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân, Thủ tướng v.v...
Mục tiêu của cuộc chỉnh lý không ngoài mục đích của tướng Khiêm là vô hiệu hóa hết quyền hành các tướng Minh, Đôn, Kim v.v...để trả thù lại sự vô ơn của các tướng đối với tướng Khiêm sau cách mạng 1-11-63 và luôn thể đưa những người bạn thân nhất nắm chính quyền là tướng Khánh, tướng Thiệu v.v... Do đó ngay khi cuộc chỉnh lý thành công tướng Khiêm không muốn ở vị thế lãnh đạo nên đẩy tướng Khánh ra thay thế tướng Minh, đưa tướng Thiệu nắm chức Tổng Tham mưu trưởng QLVNCH.
Nhưng khi tam đầu chế Minh, Khánh, Khiêm thành hình thì tướng Khánh ham quyền lực, quên đi người đã gây dựng sự nghiệp cho mình là tướng Khiêm, nên tướng Khánh một mặt củng cố uy quyền mặt khác loại bỏ những người thân cận của tướng Khiêm. Tiện giả còn nhớ câu của tướng Khánh nói với tướng Khiêm khi tướng Khánh tống tướng Khiêm đi làm Đại sứ tại Đài Loan như sau: "Anh phải dời VN trong vòng 48 tiếng, nếu không tôi sẽ không bảo đảm tính mạng của anh".
Mặc dù sau khi tướng Khánh loại được tướng Khiêm, nhưng từ Đài Loan tướng Khiêm vẫn âm thầm tổ chức để lật đổ tướng Khánh, do đó mới có những cuộc binh biến xảy ra liên miên cầm đầu bởi tướng Dương Văn Đức, Lâm Văn Phát, Đại tá Tồn, Trang v.v... Tuy nhiên, tướng Khiêm ít nhất vẫn được người bạn trả ơn đàng hoàng là tướng Thiệu, vì ngay khi tướng Thiệu đắc cử Tổng thống thì tướng Khiêm, đương kim Đại sứ Hoa Kỳ được gọi về giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và sau đó là Thủ tướng cho đến sát biến cố 4-1975.
Xuyên qua những sụ kiện trình bày trên tiện giả chỉ với mục đích duy nhất là đóng góp nhỏ nhoi vào kho tàng lịch sử biến động nhất của 2 nền Cộng hoà mà tiện giả nghĩ rằng nhân vật Trần Thiện Khiêm dù muốn dù không đã nắm giữ một vai trò tích cực có tính cách xoay chuyển cục diện của miền Nam v.v...
Tiện giả cũng nghĩ rằng nếu không có Trần Thiện Khiêm sẽ không có đảo chánh 1-11-63, không có chỗ cho vai trò của tướng Khánh trên sân khấu chính trị "cải lương" nhất trong giòng lịch sử Việt và chắc chắn sẽ không có một Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống nền Đệ nhị Cộng hòa, người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm làm tan rã QĐVNCH trong một thời gian kỷ lục cũng như đau khổ, tủi nhục cho hàng triệu gia đình Việt Nam.
Trần Ngọc Giang

Nguồn:==> http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26878

Cựu Tướng Trần Thiện Khiêm "Xuất Hiện"
Slideshow
Cựu Tướng Trần Thiện Khiêm sẽ tham dự Đại Hội "bất thường" của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại được tổ chức vào ngày Thứ bẩy 2-10-2010.

Tin từ báo Viễn Đông :
Đại Hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại

Phỏng vấn Ông Phan Tấn Ngưu
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Thanh Phong/Viễn Đông thực hiện


WESTMINSTER. Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại là danh xưng một tổ chức quy mô nhất, qui tụ các chiến sĩ thuộc mọi Quân, Binh chủng Quân Lực VNCH đang sống tại hải ngoại. Vừa qua, người điều hành tổ chức này là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã xin từ chức trong lúc nhiệm kỳ chưa chấm dứt, vì thế theo chỗ chúng tôi được biết, vào tháng 10 tới đây.

Một Đại Hội có tính cách bất thường sẽ được triệu tập tại Nam California, và người nhận lãnh trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội là cựu Thiếu Tá CSQG Phan Tấn Ngưu, hiện là Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Do đó, vào trưa ngày Thứ Năm 16-9 vừa qua, phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn chiến hữu Phan Tấn Ngưu về Đại Hội này.

Viễn Đông: Trước hết xin ông xác nhận nguồn tin cho biết vào tháng 10 tới đây sẽ có Đại hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại tại Nam California và ông được ủy thác vai trò Trưởng Ban tổ chức?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Tôi xác nhận nguồn tin anh nêu ra là đúng. Vào ngày Thứ Bảy, 2-10-2010 Đại Hội sẽ được tổ chức tại Hội trường thành phố Westminster số 8200 Westminster Blvd., từ 10 giờ sáng.

Viễn Đông: Có phải đây là Đại Hội bất thường?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Đại Hội này nếu gọi là bất thường cũng đúng, lý do là vì có sự từ chức của Chủ tịch TTCSVNCH Nguyễn Xuân Vinh, khi nhiệm kỳ của ông chưa chấm dứt. Đúng ra sang năm 2011 là thời điểm mãn nhiệm, lúc đó một Đại Hội thường niên sẽ được triệu tập để* bầu ra vị Chủ tịch mới, vì thế TTCS phải tổ chức Đại Hội ngay, để tìm người thay thế GS. Nguyễn Xuân Vinh.

Viễn Đông: Lý do nào GS. Nguyễn Xuân Vinh xin từ chức trước nhiệm kỳ?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Một trong những lý do ông xin từ chức là vì lý do gia đình và điều kiện sức khỏe không cho phép.

Viễn Đông: Ngoài mục đích bầu một tân Chủ tịch, còn mục đích gì khác?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Mục đích thứ hai của tập thể chiến sĩ là đề nghị thành lập Hội Đồng Điều Hành song hành với Hội Đồng Đại Diện, vì chỉ có Hội Đồng Điều Hành mới quy tụ được các Tổng Hội, Liên Hội và các Hội biệt lập. Việc này chúng tôi sẽ nêu ra những điểm lợi và bất lợi trong Đại Hội, để tập thể chiến sĩ QLVNCH quyết định.

Viễn Đông: Ngoài ra còn mục đích nào khác, thưa ông?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại mong ước qui tụ được tất cả các Quân, Binh chủng, các Tổng Hội Trưởng, Liên Hội Trưởng và các Hội Trưởng biệt lập nào từ trước đến nay chưa tích cực sinh hoạt với Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại, vì có một số đơn vị đến nay vẫn còn thờ ơ, và chúng tôi hy vọng lần này sẽ qui tụ được nhiều hơn nữa, để tạo thành sức mạnh mới có thể hành động hữu hiệu.

Viễn Đông: Lần Đại Hội này có khoảng bao nhiêu tham dự viên?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Chúng tôi đã gửi thư mời đi khắp nơi, và* nhận được hồi báo cho biết phái đoàn từ Âu Châu, Úc Châu và Canada, mỗi nơi có trên 10 vị, còn tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ đều có phái đoàn về dự, nên con số sẽ rất đông.

Viễn Đông: Chúng tôi cũng nghe một nguồn tin cho biết, Đại Hội kỳ này sẽ có mặt Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Xin ông xác nhận.

Ô. Phan Tấn Ngưu: Đúng, đặc biệt lần này cựu Đại tướng và cũng là cựu Thủ tướng Chính Phủ VNCH Trần Thiện Khiêm lần đầu tiên có mặt trong đại hội.

Viễn Đông: Cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm giữ vai trò gì trong Đại Hội?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Cựu tướng Trần Thiện Khiêm cho biết, ông chỉ muốn đến gặp gỡ tất cả các chiến hữu, nói lời cám ơn họ cũng như cám ơn các chiến hữu đồng minh đã giúp VNCH chống quân cộng sản Bắc Việt.

Cựu Tướng Trần Thiện Khiêm cho biết, tuy ở xa nhưng ông luôn luôn theo dõi các chương trình như* Đại hội cứu trợ TPB, và các chương trình vinh danh người lính Quân Lực VNCH, nên ông có nhờ tôi tổ chức bữa cơm để mời một số anh chị em đã hy sinh làm những việc đáng ca ngợi như trên cho các cựu chiến sĩ QL/VNCH, cùng dùng bữa cơm thân mật với ông.

Viễn Đông: Liệu cựu Tướng Trần Thiện Khiêm có nhận sự đề cử giữ chức Chủ Tịch Tập thể CSQLVNCH thay thế GS. Nguyễn Xuân Vinh không?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Không.

Viễn Đông: Chương trình Đại hội như thế nào?

Ô. Phan Tấn Ngưu: Chương trình tóm lược như sau:

Ngày Thứ Bảy: Khai mạc lúc 10 giờ tại hội trường thành phố Westminster với đầy đủ nghi thức và lời phát biểu của cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Theo tôi, đây chỉ là lời tâm tình của một Niên Trưởng đối với toàn thể cựu chiến sĩ có mặt, cũng như không có mặt trong Đại Hội sau 35 năm xa cách. Sau đó Đại Hội họp thảo luận và bầu cử các chức vụ theo bản điều lệ tu chính quy định.

Ngày Chủ Nhật: 9 giờ 30 sáng: Lễ đặt vòng hoa tại tượng Đài Chiến sĩ có đầy đủ nghi thức với Quốc, Quân Kỳ. Theo yêu cầu của cựu Đại tướng, tôi đã gửi thư mời các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam; các Nghị viên thành phố, các Dân biểu, Thượng Nghị sĩ trong vùng đã thường xuyên sinh hoạt với Cộng đồng Việt Nam.

Đại tướng Trần Thiện Khiêm muốn được nói lời cám ơn đến sự hy sinh vô bờ bến đến tất cả Quân, Cán, Chính VNCH cũng như Hoa Ky, trong cuộc chiến, mà biểu tượng là hình ảnh hai người chiến binh tại Tượng đài; sau đó trở về Hội trường họp Đại hội với tân Chủ tịch TTCSVNCH mới được bầu.

Đến khoảng 3 giờ 30 chiều, sẽ có tiếp xúc với giới báo chí truyền thông và buổi tối vào lúc 6 giờ đến 10 giờ, có Dạ tiệc tại nhà hàng Mon Chéri (Harbor Blvd.).

Viễn Đông: Cám ơn Chiến hữu Phan Tấn Ngưu đã dành cho Viễn Đông cuộc phỏng vấn này.

Ô. Phan Tấn Ngưu: Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi cám ơn Ban Giám Đốc và toàn thể anh chị em nhật báo Viễn Đông, đã luôn luôn sát cánh cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ cũng như hỗ trợ và viết bài vinh danh Quân Lực VNCH, nhất là các anh chị em Thương Phế Binh, Cô Nhi, Quả Phụ đã hy sinh cho Tổ Quốc.

Cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm đến California

Gặp gỡ ban tổ chức ÐNH 'Cám Ơn Anh... '

Nguyên Huy

WESTMINSTER - Lần đầu tiên sau 35 năm, kể từ ngày 30 tháng 4, 1975, Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm, cựu thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), xuất hiện công khai, thân mật và nói chuyện với báo chí Quận Cam, California.

Cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm (thứ 5, từ phải) cùng thành phần từng tổ chức các buổi Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, người Thương Binh VNCH.” (Hình: Nguyên Huy)

Lần này xuất hiện tại California, cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm gặp gỡ Ban Tổ Chức các chương trình Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH,” tại nhà hàng Seafood World, chiều 30 tháng 9.

Có mặt trong buổi này gồm các thành phần trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, hai đại diện của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH & Quả Phụ, nhạc sĩ Trúc Hồ (SBTN-TV) và vợ, bà Diệu Quyên, đại diện Trung Tâm Asia.

Ðây là buổi gặp gỡ do chính cựu Ðại Tướng Khiêm mong mỏi, và nhờ tập thể cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali đứng ra tổ chức.

Cuộc gặp gỡ diễn ra thân mật, với sự hiện diện của khoảng ba chục cựu quân nhân VNCH trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại được mời tới tham dự.

Tay bắt mặt mừng ngay từ lúc xuống xe cùng cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm vòng tay thân ái với cựu Ðô Ðốc Trần Văn Chơn, cựu Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cựu Ðại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và toàn thể anh chị em cựu quân nhân trong Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại.

Những hỏi han thân tình với chiến hữu Phan Tấn Ngưu trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại.

Phát biểu trong dịp này, cựu Tướng Khiêm cho biết: “Hôm nay tôi đến đây, tôi rất vui sướng. Yêu cầu của buổi tiệc này trước nhất là để cảm ơn những anh em và nhạc sĩ Trúc Hồ đã làm những chương trình 'Cám Ơn Anh' trong mấy năm nay. Từ xa, tôi thường theo dõi và rất cảm động, chẳng những lòng mong muốn ủng hộ mà khuyến khích những chương trình như thế nữa, để giúp anh em Thương Phế Binh ở bên nhà. Tôi xin được đại diện anh em ở đây cám ơn Trúc Hồ.”

Cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm cũng đã dành cho Người Việt 10 phút phỏng vấn, về một số câu hỏi liên quan đến đời sống thường nhật và lý do ông hiện diện tại Nam California lần này.

Ðáp lời câu hỏi về sự xuất hiện của ông trong dịp này, nhân có cuộc “Ðại Hội Bất Thường” của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, cựu đại tướng cho biết: “Tập thể Chiến Sĩ VNCH là một kết hợp lâu đời, đã làm việc trong mấy năm nay, công trình thật tốt đẹp. Ðây là một tập hợp do chính anh em thành lập, đó là công việc đáng khuyến khích.”

Ông nói thêm: “Sở dĩ lâu nay tôi không xuất hiện vì sau 30 tháng 4, 1975, nhà tôi bị bệnh tới hơn 10 năm trời, tôi phải lo săn sóc. Năm 2004, nhà tôi mất, sau đó tôi mới được rảnh mà đi gặp anh em. Ở Washington DC , mỗi ba tháng những anh em cũ gặp nhau một lần, lần nào tôi cũng có mặt nhưng thấy mỗi anh em đều có hướng đi khác nhau nên gặp thì gặp mà không thống nhất được. Bây giờ anh em ở đây đã tự động hợp thành được một tổ chức Chiến Sĩ Cộng Hòa, tôi thấy thật là một chuyện rất hay rất đáng ngợi khen.”

“Tôi thấy làm được như thế này chính là vì lòng yêu nước mà anh em tự nguyện tranh đấu để cho một ngày nào đất nước trở lại tự do, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong nước, cũng như nguyện vọng của các đảng phái, tôn giáo. Chuyện mấy anh em làm là đúng.”

Theo chiến hữu Phan Tấn Ngưu trong ban tổ chức Ðại Hội Bất Thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, thì cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm sẽ có mặt và phát biểu đôi lời trong buổi khai mạc đại hội, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 2 tháng 10, tại hội trường thị xã Westminster số 8200 đường Westminster.

Sau đó, cựu đại tướng sẽ cùng anh em trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại tham dự buổi họp để bàn thảo những vấn đề nội bộ mà một trong những vấn đề quan trọng là tôn cử tân chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, thay thế Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã xin từ nhiệm