LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]HOME-Tro Ve Trang Chinh
Saturday, February 27, 2010

Danh sach Viet Gian duoc bon VGCS ban nuoc vinh danh-20.11.09


Danh sách Dzịt kiều hợp tác với Việt cộng. ăn cơm tự do thờ ma cộng sản. 1 new of 1 rangnguyen


TGNV, 20.11.09
Ðọc báo VC

Ðây là danh sách Việt kiều được lũ thú cầm quyền Hà Nội
phổ biến để vinh danh chúng!
Người đứng đầu và điều khiển danh sách này là :
Thái-Thanh-Giản
Ðặc công Tuyên vận VC :
• Bs. Kiều Quang Chấn-Cali
• Bs. Nguyễn Ngọc Hương-Springvale
• Bs. Nguyễn Thị Thu Cúc-Richmond
• Bs. Trần Thanh Nhơn-Melbourne
• Bs.Hồng Anh Dũng-Belgium
• Bs.Quỳnh Kiều-Cali
--->• Cao Huy Thuần-Pháp• Cao Lương Thiện-Si
• Cựu Nghị Nguyễn Sang-Melbourne
• Gs. Tâm Ðàn-Úc
• Gs. Võ Kim Sơn-Bolsa
• Gs.Tạ Văn Tài-USA
• Hồng Nguyên Nhuận-Sydney
• Huỳnh Tấn Lê-Cali-HHHG
• Hà Dương Tường-Pháp
• Họa sĩ Dương Văn Thành- Thụy Ðiển
• Hồ Lê Khoa, Chồng Bs.Cúc-Clayton
• Hồ Tú Bảo-Nhựt
--->• Hồ Văn Xuân Nhi Jr.-Cali
--->• Hồng Quang-USA (Giao Ðiểm)
--->• Ks. Ðỗ Anh Thư-San José -USA
--->• Lm. Nguyễn Ðình Thi-Pháp
--->• Ls. Nguyễn Hữu Liêm-USA
• Lê Văn Chiêu-Cali
• Lê Văn Hướng-Sj
• Lương Cần Liêm-Pháp
--->• Nguyễn Cao Kỳ-USA
• Nguyễn Mỹ Lý-Úc
• Nguyễn Văn Hiếu-Melbourne
• Nguyễn Xuân Hồng-Cali
• Nguyễn Xuân Thu- Melbourne
• Phan Mạnh Lương-USA
• Phan Văn Giưỡng-St Albans
• Phạm Trọng Luật-Pháp
• Phạm Văn Minh-Sydney
--->• Thích Giác Nhiên-Houston
• Thích Hạnh Tấn-Ðức
• Thích Minh Tâm-Úc
--->• Thích Mãn Giác-USA
--->• Thích Nguyên Hạnh-USA
--->• Thích Như Ðiển-Ðức
--->• Thích Phước HuệVESAK-Sydney
• Thích Phước Tấn-Melbourne
--->• Thích Quảng Ba-Canberra
• Trung Dung-V.Home Group-USA
--->• Trần Bình Nam-Úc
• Trần Hữu Dũng-Ohio
--->• Trần Văn Thọ-Nhựt
• Ts. Huỳnh Hữu Tuệ-Canada
• Ts. Lâm Như Tạng-Sydney
• Ts. Lê Dũng Tráng-Pháp
• Ts. Lê Quang Bình-USA
• Ts. Lê Văn Tâm-Ðức
• Ts. Nguyễn Văn Chuyển-Nhựt
• Ts. Phạm Gia Thu-Canada
• Ts. Thái Kim Lan-Germany
• Ts. Trương Nguyễn Trân-Pháp
• Ts. Trần Minh Tâm-Thụy Sĩ
• Ts. Trần Tiễn Khanh-USA
• Ts. Ðỗ Hữu Tâm-Irvine
• Vĩnh Hảo-Houston
• Vũ Quang Việt-LHQ
--->• Vũ Ðức Vượng-San Jose
• Ðồn Thị Thanh Tâm-Úc
• Ðặng Văn Hiền- Sydney-VESAK

Blog Archive