LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]HOME-Tro Ve Trang Chinh
Monday, February 22, 2010

TRƯƠNG MINH HÒA-NHỮNG HỎA MÙ CỦA VIỆT CỘNG VÀ TAY SAI.

NHNG HA MÙ CA VIT CNG VÀ TAY SAI.

- TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) -


Nói láo, gian manh, tàn ác, tham lam, th
đon, khng b, lt lng....là nhng" mt mnh cơ bn, ch yếu" ca đng Cng Kh Vit Nam, được ghi nhn qua nhng hành vi trong sut quá trình, t ngày đng cướp thành lp năm 1930 đến nay, vn không bao gi thay đi. Tuy nhiên, nhm đáp ng tình hình thế gii càng ngày càng tiến đến dân ch hóa toàn cu, đy lùi dn các chế đ đc tài, phi nhân còn tn đng trên thế gii, sau khi đế quc đ Liên Sô, cùng vi toàn khi Cng đng Đông Âu sp đ, chm dt cuc chiến tranh lnh. Do đó các nước tàn dư Cng Sn như Trung Cng, Vit Cng cũng phi" hin đi hóa" nhng bn cht xu xa đ cho hp vi" tình hung thi thượng" mà thôi.

Theo ông Boris Yelsin, đ
ng viên cao cp đng Cng Sn Nga cnh báo:" đi vi đng Cng Sn, không có sa đi, tt hơn hết là vt b nó đi", và ti Vit Nam, sau tết Mu Thân 1968, hi chánh viên, thượng tá Tám Hà xác đnh:" đng nghe nhng gì Cng Sn nói, hãy nhìn k nhng gì Cng Sn làm" và được tng thng Nguyn Văn Thiu đưa lên h thng truyn thông quc gia, nên đã tr thành" tc ng" dành cho Vit Cng; nếu ông Thiu là người nghĩ ra câu nói đó, thì chc chn là ông không bao gi phá nát quân đi đa đu gii tuyến, đ to cơ hi ngàn vàng cho Vit Cng tiến quân như ch không người, ông Thiu cũng không" tháo chy trước tiên", trước khi" đng minh tháo chy", đ tr thành" chiến sĩ ra khơi" dù ông vn nói s li vi anh em, vi cương v là" mt trung tướng trong quân lc VNCH". Trên thế gii ny, bt c mt quân đi hùng mnh nào, khi b cp ch huy cao cp nht phá nát, thì dù binh sĩ có thin chiến đến đâu, vũ khí ti tân, cũng phi tan hàng trước quân thù thua xa v ha lc, tinh thn chiến đu; đó là bài hc xương máu vi tng tư lnh quân lc VNCH, tng thng Nguyn Văn Thiu, cái giá mà dân tc Vit Nam hng chu t sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay quá ln, nên nhng thuc cp tng hưởng ơn mưa mc ca ông Thiu, như tiến sĩ Nguyn Tiến Hưng, nguyên b trưởng b kế hoch, không th dùng bng cp cao và nhng" nghiên cu" ch quan, mà binh vc cho ông Thiu, đ li hoàn toàn cho Hoa Kỳ trong quyn:" khi đng minh tháo chy".

Tung h
a mù, hù da, đánh lc hướng, là" chân tướng" không h thay đi ca đng cướp Cng kh và tay sai, t trong nước cũng như ti các nước Âu M, t ngày có mt đám Cng kh ti Vit Nam; cho nên người Vit Nam cn phi" nhìn k" nhng ha mù tung ra đ không b rơi vào qu đo ca Vit Cng, có ngày tr thành nn nhân, ân hn không kp đâu, khi ha mù lâu tan, gây hoang mang, to bt an...t đám Vit Cng, Vit gian, áp dng y chang nhng th đon cũ.

Th
i xưa, ti Nht, các lãnh chúa ( Shogun) có đoàn hùng binh là các hip sĩ ( Samurai), luôn có hai thanh kiếm: dài dùng đ chiến đu và ngn, dùng t sát. Đã gi là Samurai, thì phi tuyt đi trung thành vi ch tướng, coi các chết nh như bông gòn, gi tròn đo nghĩa, được coi là chánh đo. Tuy nhiên, bên cnh có đám tà đo, như Ninja, dùng đ c các vũ khí: gươm, ám khí..hành tung bí mt, luôn bt mt và y phc đen, xut hin bt thn lúc ti tri, nhng nơi mà h mun. Tuy nhiên, khi b phát giác, đánh tơi t, Ninja thường tung ha mù, là th trái khói đen, đ tu thoát.

Vi
t Cng là th tà đo, có" nghip chuyên" tung ha mù, trong s nhng ha mù y, đánh ghi nhn là v án xét li ca tên" Vin trưởng vin nghiên cu Marx Lenin" là Hoàng Minh Chính, hn vn là k thân Nga, tay sai đc lc ca Sô viết, t đt" thánh Cng Sn" quay v, mc đích là lái min bc vào vòng tay ca Nga. Lúc đó, H Chí Minh rt cn súng đn, tiếp liu đ tiến hành cuc xâm chiếm min Nam sau hip đnh Geneve, dù làm theo lnh ca hai quan thy, nhưng vì hai" ông c ni" nghch nhau do tranh giành nh hưởng lãnh đo trong khi Cng Sn quc tế, nên H Chí Minh đành phi đành" đong đưa gia hai ông" NHN" mà nhn chi vin t hai phía; theo như mt s người suy nghĩ khi nhìn thy thái đ ca H trong chính sách hàng hai gia hai quan thy" vĩ đi". Thc ra, không phi:" H Chí Minh thương dân mến nước, nên sut đi không nghĩ đến gia đình" như đng Cng kh đánh bóng, tuyên truyn ròng r t thi hn còn sng cho đến nay, cũng là" ha mù" đy. Thc ra" con kh chúa, cha già ca đng Cng kh" ch làm nhim v ca mt đy t là" LÒN LÁCH" có trình đ và" nghip chuyên" nô tì, đ phc v cho hai ch nhân, ch chng phi" ĐONG ĐƯA" gia hai quan thy; nhưng hai ông c ni ny li nghch vi nhau, nên làm đy ti rt khó khăn trong vic" x lý" đ đt được" mc đích yêu cu" làm tay sai đa ch nhân, mt ti hai thy:

" Ai v nhn vi H Chí Kh.
Đ
ược c lòng Nga, ln bng Tàu".


Tuy nhiên, c hai ông c ni đu mun dành đc quyn làm ch tên đy t Vit Cng, nên Nga bt đèn xanh cho Hoàng Minh Chính, hp cùng vi thành phn bt mãn, là đám b đi gc" trí, phú, đa hào" b đày đi vùng thượng du Bc Vit ( hình thc kinh tế mi ngoài Bc) do cc trưởng Nông Trường, thiếu tướng Đng Kim Giang cm đu. Cuc đo chánh bt thành, vì trong thi gian ngn, sau khi nm vng b máy đng và nhà nước, kh chúa H Chí Minh đã ra tay thanh ty" nhanh, mnh và tn gc" gn như toàn b các phe cánh khác, nên ch có người ca hn là nm vng tt c cơ cu b đi, công an, các cp chính quyn t" h tng cơ s đến thượng tng kiến trúc".

Nếu Hoàng Minh Chính thành công, thì hn cũng phi theo lnh Liên Sô, đy mnh xâm lăng min Nam, nên sau ny, Hoàng Minh Chính tr thành nhà PHN TNH dm, đã ló đuôi kh là PHĨNH-TN, nhưng được tay sai tung ha mù: Hoàng Minh Chính vi v án xét li, đ đánh la và to hiu lm đ cho tên ny là nhà dân ch, đã biết" đu tranh đòi dân ch" t thi H Chí Minh còn sng, ch không phi đi đến sau ny. Ha mù ny đã đu đc nhiu người lười biếng suy lun, ngây thơ chính tr hi ngoi sau năm 1975; nht là được băng đng Vit Canh-Cách, cùng các t chc râu ria, đánh bóng, thi phng là nhà dân ch, đã giác ng, t b ch nghĩa Cng Sn t lâu...nhưng đây chính là" con sâu" phn tnh đã l qua v Tiu Diên Hng vào cui tháng 8 năm 2005, màng" kch Lói" vô duyên ny đã tan như làn khói ha mùa, đng thi lòi ra mt s mt chut, mt kh, gc vượn, đười ươi.. Hoa Kỳ, th lì lm, bp bm vi li đu tranh" d hm" là hòa hp hòa gii vi đng Cng kh theo" đnh hướng xã hi ch nghĩa", tht là mai ma cho nhng k t xưng là ĐU TRANH mà li cu kết vi lũ ĐÁNH TRÂU, mưu đ ban giao hi ngoi trong vòng trt t ln na, qua ca ngõ" giao lưu" vi Hoàng Minh Chính.

Biến c H Chí Minh" tiêu diêu nơi min Lê-Mác" cũng tr thành đ tài tranh lun, khi cái chết ca con kh đu đàn đng Cng kh được chúng tung ra nhiu ha mù, nếu không nhn đnh, nhng điu gian trá ny có kh năng biến con kh khô nm trong thùng LNG KIN thành huyn thoi, lâu dn biến thành yêu nước, thương dân. Đó là NHNG t DI CHÚC ca con kh chúa ny, được tung ra nhiu ha mù như:

-H Chí Minh là người yêu dân mến nước: vi di chúc gi, do đng tung ra ghi rng:" Mt trong nhng nguyn vng cui cùng ca H Ch Tch là tt c các hp tác xã nông nghip nên được min thuế trong mt năm, sau khi cuc chiến kết thúc". Đây là điu gian trá, x lá, vì ti sao còn sng, thng kh H ny không min thuế cho hp tác xã nông nghip, mà phi đi sau khi kết thc cuc chiến" mi thc hin?. Lúc đó, khon năm 1969, ngay c đng Cng kh, quan thy cũng không bao gi biết đến chng nào kết thúc cuc chiến, mà li nói láo như thế.

-Bác H s dân hao tn, nên đ ngh ha táng: đó là ha mù, sau ny được vài cơ quan truyn thông hi ngoi đánh bóng, có nơi còn đăng c t di chúc ( gi) đ cho là H Chí Minh yêu dân, nhưng vì các đng chí kh mun gi đng, s tranh chp, nên ướp xác đ to thành" lá bùa" hóa gii mi tranh quyn. Nhưng thc ra, H cũng như các vua chúa Ai Cp, nên t năm 1965, đã chun b cho" ướp xác" vi các hp đng ti mt Nga, do đi s Võ Thúc Đng, tham v thương mi Nguyn Tu....nên khi H tt th vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, lp tc chuyên gia Nga bay sang bng chuyến bay bí mt, móc rut gan phèo phi đem vt đi, đon cho vào hóa cht và bay v Nga đ thi hành hp đng. Vic ướp xác hao tn rt nhiu, có th lên đến nhiu trăm triu M Kim, ngay c lãnh t đng Cng Sn Mông C là Choibasan, là tay sai đc lc ca Nga, còn không th làm được, cui cùng phi mang đi chôn; trong khi đó min bc nghèo mt, dân phi" trường kỳ ăn đn" và dùng nhao người đ" quá đ" thành cht đm, thay tht cá, bi dưỡng cho dân chúng hu ly sc" đánh M cu nước"; thế mà đng Cng kh dám chi ra mt s tin" vĩ đi" đ ch lo ướp, bo qun các xác chết ca tên kh chúa, qu là điu chưa tng xy ra trong lch s Vit Nam và ngày nay:" t xác ướp hôm qua, đng hao tn gp ngàn ln qua" khi mà s tin bo qun, bo v các lăng H, hàng năm đ nuôi 6 làng dân nghèo.

-Sau khi xác H được mang đi qua Nga đ" x lý", thì đng Cng kh tung ha mùa: là chuyên viên Liên Sô sang tn Vit Nam đ ướp xác, di đa đim cách Hà Ni chng 10 cây s, vì th đô không an toàn do thường b ném bom, điu ny" phn ánh" trung thc v" Hà Ni ta đánh M D" ch nào phi:" Hà Nôi ta đánh M GIÕI" ca Nguyn Tuân. Ch huy vic phòng th, lo cung cp phương tin ướp xác là tên thượng tướng Phùng Thế Tài, phó tng tham mưu quân hi nhân dân. Nhưng ló đuôi kh là: ch có 10 cây s ngoi thành Hà Ni, mà" quân đi nhân dân anh hùng" phi khuân vác dng c mt ti 2 tun l.

Trong thi gian qua, Vit Cng tng tung nhiu ha mù, như v sát hi nhà ái quc Huỳnh Thúc Kháng, vì ông biết H Chí Minh là tên gian manh, dâm tc, quan h tình dc vi các sơn n thuc dân tc thiu s Vit Bc, trong lúc đang trong rng, do thuc h ép buc, mang v cho hn" gii phóng" t thiếu n sang đàn bà, mà không" kinh qua thi kỳ quá đ"; nhân cuc oanh kích ca Tây, H bí mt ra lnh cho đàn em bn chết, ri tung ha mù là b bom chết, đon làm l truy điu, cho hai tên tay sai mang xác v tn quê nhà x Qung. V trung tướng Nguyn Bình ( Nguyn Phương Tho) b H triu v bc và báo cáo tng hành trình, tung ha mù là b Tây phc kích, nhưng có có tin là trong cuc giao tranh, mt tên Cng Sn bn t sau lưng cho chn ăn. Tên hu tướng Nguyn Chí Thanh, thành phn thân Trung Cng b đưa vào Nam đ d thanh toán, nên trong cuc oanh kích ca không lc Hoa Kỳ, hm ca tên ny kiên c, thế mà b trúng bom chết; nhưng theo ngun tin cho biết là Nguyn Chí Thanh b mt tên trong Ban An Ninh Trung Ương bn và cho chc ăn, đp bá súng vào đu cho v s.

Li dng lúc Khmer Đ tn công, Vit Cng tàn sát mt làng Hòa Ho Ba Chúc, chúng tp trung 3,175 người, gm đàn ông, ph n, gia, tr em...vào trong trường hc vào đêm 18 tháng 4 năm 1978, đon x súng bt chết, xong, đ tha cho Miên đ va tr kh tín đ Hòa Ho và va to căm thù trong dân chúng trong cuc chiến biên gii Tây Nam, theo lnh quan thy Liên Sô. Sau đó chúng tung ha mù bng cách dng nhà m tp th, cha 1159 b hài ct, trong s hơn 3167 nn nhân b Vit Cng tàn sát ( bia xây ngày 21 tháng 3 năm 1991) và nay nhiu người, nht là thế h sau ny đã b trúng phi ha mù nên c tưởng là do Miên gây ra. Tên đi tá quân hi nhân dân Bùi Tín, cũng có" truyn thng" tung ha mù, hn cho cuc thm sát tết Mu Thân 1968 là do cp dưới làm, ch đng và trung ương" không có chính sách"...Đó ch là nhng thí d đin hình v th đon tung ha mùa ca Vit Cng.

Ti hi ngoi, nht là sau khi Liên Sô cùng toàn khi Cng đng Đông Âu sp đ, đáng lý ra, thi đim rt là thun li đ cho Vit Nam tiến đến dân ch, nht là các nhà dân ch thuc đng Cng kh, mang danh" phn tnh" ch chng li đng bn đang cm quyn, ch không mun đng sp đ và luôn tôn th H Chí Minh, t hào thi gian đi theo đng, cướp ca, giết người là" làm cách mng". Cơ hi ngàn năm mt thu, khi vut khi gông cùm Liên Sô đã b lái sang làm đy t cho ch cũ Trung Cng. T khi mi" tình hu ngh, hu ngm, như răng vi môi" ni li tình" tôi vi ch" đã" quá đ" tp đoàn đng Cng kh Vit Nam thành" tp đoàn thái thú Trung Cng gc Vit". Do đó, t nhng chiếc ghế quyn lc trong b chính tr, đng, nhà nước đu do Trung Cng đt đ, và nhng chính sách kinh tế cũng đu phi phù hp vi quyn li Trung Cng, nên Vit Cng phi vâng li ch mà theo sao nhng ln ký hip ước thương mi vi Hoa Kỳ, gia nhp WTO....cũng là điu d hiu. Vit Cng tung ha mù, do đám gián đip, tay sai cho là:" Vit Nam ĐONG ĐƯA" gia Trung Trung Cng và M đ hưởng li; cũng ging như thi H Chí Minh, tung ha mù là" đong đưa gia Nga và Tàu" vy. Ha mù ny tung ra nhm các mc tiêu như:

-To s hiu lm tai hi là: Vit Cng cũng yêu nước, mun làm theo li H:" không có gì quí hơn đc lp t do", nên mun tìm mi cách da vào M đ dn dn thoát khi bàn tay Trung Cng. Nhưng thc ra, tp đoàn thái thú Bc B ph đã tr thành" đy t trung thành" ca Trung Cng, vi lý do là" cùng ý thc h", nên đng Cng kh luôn ch trương:" tuyt đi trung thành vi ch nghĩa Marx Lenin", ch nào t b nó. Cũng không bao gi t b cái gi là" xã hi ch nghĩa" dù phi tn ti bng tin, đu tư ca tư bn nhưng li cho là" phn đng". Vit Cng ch làm theo lnh ca ch Trung Cng, nên bên ngoài gi v vut ve M, đ kiếm ăn, đó là cách Trung Cng" giáo dc" cho Vit Cng trong vic" ăn bơ tha sa cn" ca M đ phc v quan thy, ch quan thy cũng không có" chế đ" bi dưỡng cho đy t.

-Tung ha mù đ thu hút nhng người nh d, ngây thơ: nhng thành phn ny lm tưởng là Vit Cng cũng mun theo M, ch nào mun làm đy t cho Trung Cng...nên t ra" thông cm" và đưa đến ng h Vit Cng khi thy bên ngoài, Vit Cng thường c phái đoàn sang " tham quan" và M có đáp tr, có c chiến hm ghé vài nơi.

-Ha mù cũng nhm làm nn lòng nhng người có tm lòng vi đt nước, không chp nhn đng Cng kh dưới bt c hình thc nào. Khi nhìn b ngoài thy Vit Cng và M có nhng" quan h" gn nhau, so vi thi kỳ trước, li được mt s cơ quan truyn thông cò mi" xanh v đ lòng" thi phng, nên hiu lm là: M mun dùng Vit Cng đ ngăn chn Trung Cng. Đây là ha mù, vì chưa ai có bng chng như văn kin, hip ước nào....ca Hoa Kỳ cam kết nhn Vit Cng là" đng minh"; ngay c vũ khí, M cũng không bán, vin tr, nên Vit Cng đành phi mua ca quan thy cũ Liên Sô (được biết, Vit Cng là mt trong nhng khách hàng thường mua vũ khí ca Nga). T đó, có người còn suy lun hay đám gián đip, tay sai ( nếu dân có bng cp thì càng d lung lc, nói có người nghe), vi lý lun: M chưa bt đèn xanh, bây gi mun dùng Vit Cng đ làm vt cn vùng bin Đông...t đó, h tung ha mù là: đng chng Cng na, M không ưa đâu.....tuy nhiên, dù Hoa Kỳ có bang giao vi Vit Cng, nhưng cũng thường lên tiếng v tình trng vi phm nhân quyn, phn đi h thng lut rng...ch M nào ưa nhng nước đc tài, Cng Sn bao gi. Đi vi nhng quc gia Tây Phương, h ly vic buôn bán làm" chính sách" nên không thích nhng khách hàng cà chn, gian manh như các nước Cng Sn, làm cho vic kinh doanh không được bo đm, nên dù Hoa Kỳ bang giao vi Trung Cng, Vit Cng, nhưng cũng dùng mt s ngân khon đ h tr cho nhng người dân nào ti các nước Cng Sn mun thay đi chế đ, đ tiến ti dân ch, hu d làm ăn vi nhau.

Vit Cng ch đong đưa vi Hoa Kỳ, được thc hin theo s ch đo ca Trung Cng đ c hai cùng hưởng li, ch nào Vit Cng mun thoát khi kiếp" nô tì" cho Trung Cng, nht là trong giai đon ny, trên thế gii ch còn ÔNG TRUNG QUC là" vĩ đi" nht trong tàn dư Cng Sn quc tế. Hoa Kỳ, các nước t do, không còn l gì Vit Cng na, nhưng ch có mt s người ngây thơ, mau quên, trc li mà tm tin Vit Cng mun theo M đ thoát khi gng kim Trung Cng. Nhưng thc tế, không ai ph nhn: Vit Cng ch là tp đoàn quan thái thú ca Bc Kinh, thay mt" thiên triu" cai tr dân Vit Nam, thì không bao gi có chuyn:" không có gì quí hơn đc lp t do", mà ch có đng Cng kh càng no Đô la, ca H, Lê Mác, là tp đoàn gian ác, chng khác ngoi bang cai tr trong ngàn năm nô l gic Tàu, nhưng bên ngoài gi v làm màu:" yêu dân mến nước" đ đánh la, vi thư nào che mt thánh, nay Vit Cng b mánh./.

Trương Minh Hòa
22.02.201
0

Blog Archive