LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]HOME-Tro Ve Trang Chinh
Friday, February 26, 2010

Hai Lá Cờ, Hai Bên Chiến Tuyến -3-Trần Quốc Kháng

  • là “ĐẠI BIỂU” của Quốc Tế Cộng Sản (QTCS), lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS — không Nga Cộng thì Tàu Cộng là kẻ đầu xỏ.
Ngay cả bài “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng” — do VC soạn thảo và phổ biến trên website ‘www.cpv.org.vn’ ngày 20-6-2006 — cũng mấy đoạn, xác nhận sự thật nêu trên:
“....Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn ái Quốc chịu trách nhiệm "hợp nhất các phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất". Nhận chỉ thị này, mùa thu năm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên”…..
“…..Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng sản. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam”.….
“….. Hội nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và đảng cộng sản VN gửi đến quần chúng công, nông, binh, đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập đảng”.
Như vậy thì quá rõ ràng, Hồ Chí Minh đã thi hành mệnh lệnh do QTCS sai khiến, thành lập đảng CSVN: Ðảng ấy là đảng gì? Công cụ của Nga Tàu? Hay ‘GIAN NHÂN HIỆP ÐẢNG, làm tay sai cho ngoại bang?

  • Vì thảm hoạ Mác-Lênin do Hồ mang từ Sô-Viết về VN giày xéo quê cha đất tổ, nên quê hương chúng ta trở thành bãi chiến trường giữa Nga Tàu và các nước Tư Bản Tây Phương từ 1945 đến 1975.-Blog Archive